NỘI DUNG

Hỗn hợp cho gà gột từ 1 – 35 ngày tuổi
 • Nhóm sản phẩm : Thức ăn cho gà
 • Mã SP : 903, 993, 933, 943
 • Giá : Đang cập nhật
Hỗn hợp cho gà lông màu từ 42 ngày tuổi – x/c
 • Nhóm sản phẩm : Thức ăn cho gà
 • Mã SP : 902, 992, 932, 942
 • Giá : Đang cập nhật
Hỗn hợp cho gà lông màu từ 22 – 42 ngày tuổi
 • Nhóm sản phẩm : Thức ăn cho gà
 • Mã SP : 901, 991, 931, 941
 • Giá : Đang cập nhật
Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 – 21 ngày tuổi
 • Nhóm sản phẩm : Thức ăn cho gà
 • Mã SP : 203, 293, 231, 241
 • Giá : Đang cập nhật
Hỗn hợp cho gà trắng từ 1 – 14 ngày tuổi
 • Nhóm sản phẩm : Thức ăn cho gà
 • Mã SP : 204, 294, 232, 242
 • Giá : Đang cập nhật
  Năng lượng trao đổi ( ME) ( Min): 3100 Kcal/kg Đạm thô ( Min): 20.0 % Xơ thô( Max): 5.0 $ Canxi (Min-Max): 0.8 – 1.2 % Phốt pho tổng số(Min-Max): 0.5 – 1.2 % Khoáng  tổng số ( Max): 9 % Lysine tổng số ( Min): 1.1 % Methionine + Cystine tổng số ...
Hỗn hợp cho 15 gà trắng từ -28 ngày tuổi
Page 1 of 212