Ông Bùi Đức Huyên

Tổng giám đốc
Ông Bùi Đức Huyên

Ông Bùi Đức Huyên – Tổng Giám đốc là một trong những Nhà sáng lập và là cổ đông lớn trong HĐQT, liên tục giữ vai trò điều hành và quản lý Việt Tín từ ngày đầu thành lập, đưa Công ty phát triển và đặt những thành tựu như hôm nay