Tầm nhìn & Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu Việt hàng đầu trong ngành thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

Luôn đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm cung cấp sản phẩm chấtlượng tốt nhất cho ngành chăn nuôi, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn cho người tiêu dùng.