Sơ đồ tổ chức

anh huyen-01 TỔNG GIÁM ĐỐC

  • Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế (Hanoi shool of Business)
  • Danh hiệu nhà quản lý giỏi do Unessco trao tặng

 

Ông Bùi Đức Huyên – Tổng Giám đốc là một trong những Nhà sáng lập và là cổ đông lớn trong HĐQT, liên tục giữ vai trò điều hành và quản lý Việt Tín từ ngày đầu thành lập, đưa Công ty phát triển và đạt những thành tựu như hôm nay.

 

so do-01