NỘI DUNG

Tầm quan trọng việc sát trùng chuồng trại chăn nuôi

- Nghi có bệnh gì. - Sự nguy hiểm truyền lây bệnh. - Dùng chất gì để sát trùng. - Địa điểm sát trùng. - Nồng độ thuốc sát trùng là bao nhiêu %. - Phương pháp sử dụng. - Thời gian kéo dài tác dụng của thuốc. - Hóa chất sử dụng có độc ...

KỸ THUẬT CHỌN LỌC VÀ NHÂN GIỐNG GÀ

I. Nhân giống thuần chủng Nhân giống thuần chủng trong phạm vi một giống đã được áp dụng hàng chục năm nay trong ngành chăn  nuôi. Về phương diện di truyền đó là sự giao phối giữa những cá thể hoàn toàn giống nhau về các yếu tố di truyền. Bằng cách nhân giống thuần chủng ...