NỘI DUNG

Kinh nghiệm ấp trứng vịt

Kinh nghiệm ấp trứng vịt Anh Phạm Bình Nhưỡng (Ô Môn – Cần Thơ) đã có nhiều năm sống bằng nghề ấp trứng vịt. Theo anh để ấp trứng vịt thành công (tỷ lệ nở cao, ung ít, vịt con khỏe mạnh) cần chú ý những điểm sau: 1. Chọn trứng ấp Trứng vịt để ...