TIN TỨC

Bản tin thị trường ngày 18/10/2012

Đầu phiên giao dịch buổi chiều ngày 7/1 giá vàng miếng SJC niêm yết tại cửa hàng vàng Phú Quý ở mức 4648 – 4658 triệu đồng/ lượng mua vào – bán ra. Tăng đôi chút so với giá vàng hôm trước, nhưng cũng không khiến lượng người đến giao dịch mua – bán tại ...

Bản tin thị trường ngày 22/10/2012

Đầu phiên giao dịch buổi chiều ngày 7/1 giá vàng miếng SJC niêm yết tại cửa hàng vàng Phú Quý ở mức 4648 – 4658 triệu đồng/ lượng mua vào – bán ra. Tăng đôi chút so với giá vàng hôm trước, nhưng cũng không khiến lượng người đến giao dịch mua – bán tại ...

Bản tin thị trường ngày 21/10/2012

Đầu phiên giao dịch buổi chiều ngày 7/1 giá vàng miếng SJC niêm yết tại cửa hàng vàng Phú Quý ở mức 4648 – 4658 triệu đồng/ lượng mua vào – bán ra. Tăng đôi chút so với giá vàng hôm trước, nhưng cũng không khiến lượng người đến giao dịch mua – bán tại ...

Danh sách sinh nhật cán bộ công nhân viên tháng 11/2012

Đầu phiên giao dịch buổi chiều ngày 7/1 giá vàng miếng SJC niêm yết tại cửa hàng vàng Phú Quý ở mức 4648 – 4658 triệu đồng/ lượng mua vào – bán ra. Tăng đôi chút so với giá vàng hôm trước, nhưng cũng không khiến lượng người đến giao dịch mua – bán tại ...