CHI TIẾT

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 42 ngày tuổi – x/c

Năng lượng trao đổi ( ME) ( Min): 3050 Kcal/kg

Đạm thô ( Min): 17.5 %

Xơ thô ( Max): 5 %

Canxi (Min-Max): 0.8 – 1.2 %

Phốt pho tổng số (Min-Max): 0.6 – 1.2 %

Khoáng  tổng số ( Max): 9 %

Lysine tổng số ( Min): 0.9 %

Methionine + Cystine tổng số ( Min): 0.6 %

Roxarsone ( Max): 50 Mg/kg

Độ ẩm ( Max): 13 %

Threonine tổng số ( Min): 0.6 %

Cát sạn ( Max): 2%

  • Nhóm sản phẩm : Thức ăn cho gà
  • Mã SP : 903, 993, 933, 943
  • Giá : Đang cập nhật