CHI TIẾT

HÌNH ẢNH KHAI XUÂN 2016 VÀ TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBNV THÁNG 2

20 - 02 - 2016

DSC_0093DSC_0086DSC_0080DSC_0142DSC_0146DSC_0125 DSC_0108 DSC_0101