CHI TIẾT

HÌNH ẢNH TỔ CHỨC SINH NHẬT THÁNG 9/2014 CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHÀ MÁY SÓC SƠN

08 - 09 - 2014

DSC_0051 (FILEminimizer)

DSC_0062 (FILEminimizer)

DSC_0112 (FILEminimizer)

DSC_0109 (FILEminimizer)

DSC_0102 (FILEminimizer)

DSC_0097 (FILEminimizer)

DSC_0070 (FILEminimizer)

DSC_0068 (FILEminimizer)