CHI TIẾT

Một số hình ảnh sinh nhật 08-2014 của cán bộ nhân viên nhà máy Sóc Sơn

07 - 08 - 2014

DSC_0016 (FILEminimizer)

DSC_0018 (FILEminimizer)

DSC_0022 (FILEminimizer)

DSC_0024 (FILEminimizer)

DSC_0025 (FILEminimizer)

DSC_0028 (FILEminimizer)

DSC_0029 (FILEminimizer)

DSC_0033 (FILEminimizer)

DSC_0037 (FILEminimizer)

DSC_0040 (FILEminimizer)

DSC_0042 (FILEminimizer)

DSC_0043 (FILEminimizer)

DSC_0048 (FILEminimizer)

DSC_0049 (FILEminimizer)

DSC_0055 (FILEminimizer)

DSC_0063 (FILEminimizer)

DSC_0068 (FILEminimizer)

DSC_0070 (FILEminimizer)

DSC_0071 (FILEminimizer)

DSC_0075 (FILEminimizer)

DSC_0077 (FILEminimizer)

DSC_0081 (FILEminimizer)

DSC_0088 (FILEminimizer)