CHI TIẾT

Hình ảnh ban lãnh đạo công ty tổ chức sinh nhật cho CBNV 07-2014

10 - 07 - 2014

DSC_0830 (FILEminimizer)DSC_0822 (FILEminimizer)

DSC_0820 (FILEminimizer)

DSC_0814 (FILEminimizer)

DSC_0812 (FILEminimizer)

DSC_0810 (FILEminimizer)

DSC_0801 (FILEminimizer)

DSC_0795 (FILEminimizer)

DSC_0793 (FILEminimizer)

DSC_0777 (FILEminimizer)

DSC_0781 (FILEminimizer)DSC_0734 (FILEminimizer)

DSC_0735 (FILEminimizer)

DSC_0726 (FILEminimizer)

DSC_0709 (FILEminimizer)

DSC_0740 (FILEminimizer)

DSC_0739 (FILEminimizer)

DSC_0750 (FILEminimizer)

DSC_0766 (FILEminimizer)