CHI TIẾT

Công tác diễn tập PCCC tại nhà máy Sóc Sơn năm 2014

04 - 07 - 2014

Một trong những hoạt động thường niên diễn ra hằng năm của cán bộ nhân viên Việt Tín đó là Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho tất cả CBNV. Năm nay công ty phối hợp với đội PCCC Đông Anh tổ chức đào tạo, huấn luyện phòng cháy cho CBNV.
Đội PCCC huyện Đông Anh cung cấp đến toàn thể CBNV những kiến thức cơ bản về công tác PCCC-CNCH như: Nguyên tắc và các biện pháp cơ bản trong cứu nạn cứu hộ, biện pháp, kỹ thuật xử lý các tình huống trong hoạt động CNCH và PCCC, những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, nổ và cách phòng ngừa; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác PCCC-NCH…
Việc bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo cũng như toàn thể CBNV của công ty nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác PCCC-CNCH, để từ đó có những biện pháp chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị, nhằm góp phần hạn chế thiệt hại thấp nhất do cháy nổ gây ra.

CBNV tập huấn PCCC